Handler Nándor Szakképzésért Alapítvány

Kuratórium elnöke: Králik Tibor

Kuratóriumi tagok: Báthoryné Bakai Mária és Csonka Tivadar

Adószám: 18536869-1-08

9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Az alapítvány célja:

  • Az iskolai szakképzésben részesülő tanulók tehetséggondozása szakmai és tantárgyi versenyekre való felkészítésének és részvételének anyagi és dologi támogatása,
  • Iskolai tanulmányi kirándulások és táborok támogatása.
  • Az iskolai tanulók részére rendezett kulturális, sport és szabadidős rendezvények feltételeinek javítása.
  • Az iskola nemzetközi kapcsolatainak elősegítése,
  • A tanulmányi, gyakorlati munka, iskolai sport, illetve kultúra terén kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók és felkészítő tanáraik jutalmazása,
  • Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tárgyi feltételeinek javítása.