Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

2020-2023

OKLEVÉL

Iskolánk 2020-ban adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Soproni SzC Handler Nándor Technikumát érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.


A bázisintézmény jógyakorlatai:

Érzékenyítő előadások többségi pedagógusok részére
A jó gyakorlat célja a sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókat tanító pedagógusok támogatása a témában. Évről-évre országszerte emelkedik a különleges bánásmódot igénylő tanulók száma. Ahhoz, hogy az előírt pedagógiai elvárásoknak a többségi pedagógus is meg tudjon felelni, ismernie kell az egyes kórképek mögött meghúzódó oki tényezőket, sajátosságokat, a tanulókra vetített eljárásmódok szükségességét. A tanulás támogatása előadások, műhelymunkák során tud megvalósulni.

Kortárs segítés a Handlerban
A jógyakorlat megosztásának a célja, hogy megismertessük a kollégákat azzal a lehetőséggel, hogy milyen módon lehetséges a tanulók mentális egészségének biztosítása, az érzelmi képességek és készségek fejlesztése, a beilleszkedés megkönnyítése és a konfliktusok megelőzése, kezelése. A jó gyakorlat alkalmazási területe: a tanulók személyiségének fejlesztése. A megosztás formája előadás és műhelymunka.

Kapcsolattartó: Kósa Éva igazgató
Telefon: 99/506-490
E-mail: handler@sopron.hu

2017-2020

AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE OKLEVÉL

A bázisintézmény jógyakorlatai:

  1. Belső pedagógiai pályázati rendszer
  2. Gyógypedagógiai érzékenyítő előadások többségi pedagógusok részére
  3. Alkotó diákok tárlata
  4. Multimédiás rendszer
  5. Digitális tananyagfejlesztés és belső tárhely kiépítése