A 2019/2020. tanévre meghirdetett képzéseink

Képzésink képekben

Pályaválasztási rendezvényeink

Várjuk a képzéseink iránt érdeklődő diákokat és szülőket az alábbi nyitott rendezvényeinkre:

Nyitott Kapuk Napja
2018. november 12-én és 19-én 16.30-tól
az iskolában
(Sopron, Halász u. 9-15.)

Szakterületenként tájékoztatást adunk a képzésekről, a megszerezhető végzettségekről, az iskola belső életéről. A kérdésekre a szakterületek vezetői adnak választ.

Pályaválasztási Kiállítás
2018. november 22. - Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ


Szakmák délelőttje - Részletek megjelenítése / elrejtése

2018. november 21-én 9-14 óráig az iskolában és a tanműhelyben
(Sopron, Halász u. 9-15 és Hőközpont u. 2.)

A rendezvény keretében mutatjuk be a szakmákhoz kapcsolódó gyakorlati képzés körülményeit, feltételeit. Megismerhető a korszerű eszközpark, aminek kipróbálására is van lehetőség.Alkotó Diákok Tárlata
2018. november 9 – 23.
- Iskola aulája, ahol tanulóink munkái tekinthetők meg
Megnyitó: 2018. november 9. 12 óra
A rendezvény bemutat olyan alkotásokat, amiket diákjaink a tanulmányaik során készítettek.


Felvilágosítást ad beiskolázással kapcsolatban:
Kassainé Schmuck Vivienn igazgatóhelyettes


A 2019/20. tanévben indítandó képzéseink

Szakközépiskolai képzések (korábban szakiskola)

Képzési idő: 3 + 2 év (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam - választható)
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%
Összefüggő szakmai gyakorlat: 9. és 10. évfolyam után 140 óra
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege alapján határozzuk meg.
A jelentkezési lapra, kérjük, a választott szakma megnevezése mellett annak belső kórját is feltüntetni. (pl.: 0326 - Ács)

Az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatot az iskolában 2017. február 15 – március 15 között, értesítés szerint végezzük.

Tanulók a mindhárom évfolyamon a közismereti tárgyakon kívül szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek. A gyakorlati képzés 9. évfolyamon az iskola tanműhelyében, a további évfolyamokon gazdálkodó szervezeteknél (vállalkozásoknál, cégeknél, mestereknél) folyik.

Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői vélemény alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk.


Építőipar
 • 0323 - Festő, mázoló és tapétázó* (OKJ 34 582 04) - Ösztöndíjas szakma!
 • 0324 - Burkoló (OKJ 34 582 13)
 • 0326 - Ács ( OKJ 34 582 01) - Ösztöndíjas szakma!
 • 0327 - Kőműves (OKJ 34 582 14) - Ösztöndíjas szakma!

* Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

Faipar
 • 0321 - Asztalos (OKJ 34 543 02) - Ösztöndíjas szakma!

 • Handler Faipar
Könnyűipar
 • 0328 - Női szabó (OKJ 34 542 06) - Ösztöndíjas szakma!

Szakgimnáziumi képzések (korábban szakközépiskola)

Képzési idő: 4 + 1 év (4 év érettségi vizsgára felkészítő - 1 év szakképzési évfolyam)
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A felvételi pontszámot a

 • magyar nyelv
 • irodalom
 • történelem
 • matematika
 • idegen nyelv
 • és informatika tantárgyak osztályzatainak összegzése adja.

A felvételi sorrendet az elért pontszám határozza meg. Maximális pontszám: 60 pont. A jelentkezési lapon valamennyi tantárgy (földrajz, ének, kémia stb.) osztályzatát kérjük feltüntetni, pontegyenlőség esetén ezen osztályzatokból számított átlag határozza meg a sorrendet.

Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői vélemény alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk.

Informatikai szakgimnázium
 • 0310 - Gazdasági informatikus (OKJ 54 481 02)

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40% - 60%
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Handler Informatika

Faipari szakgimnázium
 • 0311 - Faipari technikus (OKJ 54 543 01)

Összefüggő szakmai gyakorlat:
     10. évfolyam után 140 óra
     11. évfolyam után 140 óra
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40% - 60%
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Handler Faipar

Képző- és iparművészeti szakgimnázium
 • 0312 - Festő (OKJ 54 211 03)

Összefüggő szakmai gyakorlat:
     10. évfolyam után 60 óra
     11. évfolyam után 60 óra
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%
Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

 • 0313 - Grafikus (OKJ 54 211 04)

Összefüggő szakmai gyakorlat:
     10. évfolyam után 60 óra
     11. évfolyam után 60 óra
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Mindkét szakirányon a jelentkezőknél alkalmassági vizsga keretében további képességek, készségek meglétét is vizsgáljuk, egy tárgyábrázolási rajzi feladatot fekete-fehér technikával (választható technikák: ceruza, kréta, szén), egy színes kompozíciós feladatot (választható technikák: vízfesték, tempera, porpasztell kréta), és egy kreativitást felmérő feladatot kell megoldani.
Ezen kívül 3 db otthonról hozott munkát kell bemutatni.

Az alkalmassági vizsga helye: Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskolája, tervezettidőpontja 2019. február

Elérhető pontszám:
   - tárgyábrázolás (60 perc) 20 pont
   - színes kompozíció (60 perc) 15 pont
   - kreatív feladat (60 perc) 15 pont
   - 3 db hozott munka 10 pont
   Maximális pont 60 pont

Az alkalmassági vizsgán legalább 30 pontot elért jelentkezők vehetők fel a képzésre.

Szépészeti szakgimnázium
 • 0314 - Fodrász (OKJ 54 815 01)

Összefüggő szakmai gyakorlat:
     10. évfolyam után 140 óra
     11. évfolyam után 140 óra
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

 • 0315 - Kozmetikus (OKJ 54 815 02)

Összefüggő szakmai gyakorlat:
     10. évfolyam után 140 óra
     11. évfolyam után 140 óra
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40% - 60%
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges