A 2020/2021. tanévre meghirdetett képzéseink

Képzésink képekben

Pályaválasztási rendezvényeink

Várjuk a képzéseink iránt érdeklődő diákokat és szülőket az alábbi nyitott rendezvényeinkre:

Nyitott Kapuk Napja
2019. november 11-én és december 2-án 16.30-tól
az iskolában
(Sopron, Halász u. 9-15.)

Szakterületenként tájékoztatást adunk a képzésekről, a megszerezhető végzettségekről, az iskola belső életéről. A kérdésekre a szakterületek vezetői adnak választ.

Pályaválasztási Kiállítás
2019. november 21. - Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ


Szakmák délelőttje -
2019. november 13-án 8-13 óráig az iskolában és a tanműhelyben
(Sopron, Halász u. 9-15 és Hőközpont u. 1.)

A rendezvény keretében mutatjuk be a szakmákhoz kapcsolódó gyakorlati képzés körülményeit, feltételeit. Megismerhető a korszerű eszközpark, aminek kipróbálására is van lehetőség.

Részletek megjelenítése / elrejtése

Alkotó Diákok Tárlata
2019. november 8 – 22.
- Iskola aulája, ahol tanulóink munkái tekinthetők meg
Megnyitó: 2019. november 8. 12 óra
A rendezvény bemutat olyan alkotásokat, amiket diákjaink a tanulmányaik során készítettek.


Felvilágosítást ad beiskolázással kapcsolatban:
Kassainé Schmuck Vivienn pályaválasztási felelős


A 2020/2021. tanévben indítandó képzéseink

Szakképző iskola (korábban szakközépiskola, azelőtt szakiskola)

Képzési idő: 3 + 2 év (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam - választható)
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%
Összefüggő szakmai gyakorlat: 9. és 10. évfolyam után 140 óra
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege alapján határozzuk meg.
A jelentkezési lapra, kérjük, a választott szakma megnevezése mellett annak belső kórját is feltüntetni. (pl.: 0326 - Ács)

Az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatot az iskolában 2020. február 15 – március 15 között, értesítés szerint végezzük.

Tanulók a mindhárom évfolyamon a közismereti tárgyakon kívül szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek. A gyakorlati képzés 9. évfolyamon az iskola tanműhelyében, a további évfolyamokon gazdálkodó szervezeteknél (vállalkozásoknál, cégeknél, mestereknél) folyik.

Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői vélemény alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk.

Valamennyi szakképzés ösztöndíjas!


Építőipar
 • 0323 - Festő, mázoló és tapétázó* (OKJ 34 582 04)
 • 0324 - Burkoló (OKJ 34 582 13)
 • 0326 - Ács ( OKJ 34 582 01)
 • 0327 - Kőműves (OKJ 34 582 14)

* Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

Faipar
 • 0321 - Asztalos (OKJ 34 543 02)

 • Handler Faipar
Könnyűipar
 • 0328 - Divatszabó (OKJ 34 542 08)

Technikumi képzések (korábban szakgimnázium, azelőtt szakközépiskola)

Képzési idő: 5 év
4. év végén érettségi vizsgára magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem
5. év végén érettségi vizsga idegen nyelv + technikus képesítő vizsga

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

A felvételi pontszámot a

 • magyar nyelv
 • irodalom
 • történelem
 • matematika
 • idegen nyelv
 • és informatika tantárgyak osztályzatainak összegzése adja.

A felvételi sorrendet az elért pontszám határozza meg. Maximális pontszám: 60 pont. A jelentkezési lapon valamennyi tantárgy (földrajz, ének, kémia stb.) osztályzatát kérjük feltüntetni, pontegyenlőség esetén ezen osztályzatokból számított átlag határozza meg a sorrendet.

Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői vélemény alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk.

Informatikai technikum
 • 0310 - Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40% - 60%
Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Handler Informatika

Faipari technikum
 • 0311 - Faipari technikus (OKJ 54 543 01)


Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 60% - 40%
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
Handler Faipar

Képző- és iparművészeti technikum
 • 0312 - Dekoratőr (OKJ 54 211 01)
 • 0313 - Grafikus (OKJ 54 211 04)

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%
Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A jelentkezőknél képességvizsga keretében további képességek, készségek meglétét is vizsgáljuk, egy tárgyábrázolási rajzi feladatot fekete-fehér technikával (választható technikák: ceruza, kréta, szén), egy színes kompozíciós feladatot (választható technikák: vízfesték, tempera, porpasztell kréta), és egy kreativitást felmérő feladatot kell megoldani.
Ezen kívül 3 db otthonról hozott munkát kell bemutatni.

Az képességvizsga helye: Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskolája, tervezettidőpontja 2020. február

Elérhető pontszám:
   - tárgyábrázolás (60 perc) 20 pont
   - színes kompozíció (60 perc) 15 pont
   - kreatív feladat (60 perc) 15 pont
   - 3 db hozott munka 10 pont
   Maximális pont 60 pont

Az alkalmassági vizsgán legalább 30 pontot elért jelentkezők vehetők fel a képzésre.

Szépészeti technikum
 • 0314 - Fodrász (OKJ 54 815 01)
 • 0315 - Kozmetikus technikus (OKJ 54 815 02)
 • 0315 - Láb- és kézápoló technikus (OKJ 54 815 03)

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges