Felnőttképzés

Ingyenes 35 órás számítástechnika képzés

További információ: 99/506-490 telefonszámon.

Ingyenes 35 órás képzéseket indítunk a következők szerint:

1. 35 órás képzés - "Első lépések a digitális világba", IKER1
Kezdés: 2017. január 18. és heti 2 alkalom szerda és péntek

A program célja, hogy a résztvevő alapismereteket kapjon a digitális eszközök használatához(többek között):
- tudja használni az infokommunikációs eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) működtetéséhez szükséges alapvető funkciókat,
- tudja hanghívásra és szöveges üzenetküldésre használni infokommunikációs eszközét,
- tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveget szerkeszteni,
- tudjon az interneten tájékozódni, könnyen hozzáférhető információkat megszerezni,

2. 35 órás képzés - "Önállóan használom az informatikai eszközömet", IKER2
Kezdés: 2017. január 19. és heti 2 alkalom csütörtök és péntek

A program célja, hogy az alapismeretekkel rendelkező résztvevő, további lehetőségekkel ismerkedjen a digitális eszközök használatához(többek között):
- használja az okos eszközének (PC, tablet, notebook, okostelefon, stb.) önálló működtetésére a legfontosabb beállítási lehetőségeket,
- tudjon egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid, de kerek egész szöveget (pl. rövid szöveges üzenet, rövid e-mail) szerkeszteni,
- az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására használja fel,
- elektronikus levelezés során tudjon csatolmányokat használni, felismerje az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) és képes legyen azokat egyszerű módon kezelni,
- képes legyen közösségi portálok önálló használatára (regisztráció, bejelentkezés, információkeresés, megosztás, egyszerű adatvédelem),

Részvételi feltételek
- A jelentkező betöltötte a tankötelezettségi kort (16év) és még nem töltötte be a 65. évet
- Magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek, akik jelenleg nem állnak középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói/hallgatói jogviszonyban, és jelen képzési programmal párhuzamosan nem vesznek részt hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló digitális kompetenciafejlesztésre irányuló informatikai képzésben
- Előnyt élveznek azon személyek, akik az általános iskolai végzettségen kívül legfeljebb alapfokú részszakképesítésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkeznek.

Jelentkezés módja
- Az iskolában(Sopron, Halász u 9-15.) hétköznap 8:00-15:30 közötti időpontban. Kérjük, hozza magával a személyi dokumentumait (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).
- Egyénileg az itt ismertetett módon http://soproniszc.hu/

További általános információk:
Képzésbe bekapcsolódni szándékozók tájékoztatója
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal