TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0034

Szakképző intézmények felkészülésnek támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére

Megvalósítási időszak

Fenntartási időszak

Megvalósítási időszak

Projekt megvalósítása

2014. szeptember - 2014. október

Megvalósítottuk az eszközök és gépek beszerzését. Az informatikai és szépészeti szakmai képzésünket segíti a megvásárolt 2db Laptop és a 7db asztal és szék garnitúra.

A szakmai megvalósítók munkáját külső szaktanácsadó segítette az új módszerek oktatásba való beépítésének és szakszerű alkalmazásának érdekében.

Beszereztük az oktatást segítő szemléltető anyagokat.

Elkészítettük a projekttevékenységet és a továbbfejlesztési célokat bemutató tájékoztató kiadványunkat.

2014. június - 2014. augusztus

A munkacsoportok véglegesítették a tanmeneteket. Elkészültek a pályázatba bevont képzések teljes időtartamára a szakmai és közismereti tanmenetek. Tovább dolgoztak a tanítási segédleteken és feladatgyűjteményeken.

A tantestületi értekezleteken tájékoztattuk a tantestületet a pályázatban folyó tevékenységéről és a pályázat előrehaladásáról.

Disszeminációs rendezvényeket szerveztünk. A megvalósítók tantestületi szinten bemutatták a pályázat során elvégzett munkát és az elkészült dokumentumokat. A rendezvényre meghívtuk partnerszervezetünk képviselőit is. A megvalósítók átadták a képzéseken és a műhelymunka során szerzett tapasztalataikat.

Munkaközösségi szinten is szerveztünk disszeminácós rendezvényt. Műhelymunka keretében a pályázatban megvalósítóként résztvevők a munkaközösségek tagjainak átadták tapasztalataikat és segítséget nyújtottak a pályázattal nem érintett szakképesítések dokumentumainak kidolgozásához.

Előkészítettük az informatikai és szépészeti szakmai képzésünket segítő eszközbeszerzést.

3 fő megvalósító számára szakmai továbbképzést szerveztünk.

Megvalósítottuk a projekthez kapcsolódó záró rendezvényt.

Kérésünkre megvalósítás határidejét 2014. október 31-re módosult.

2014. január - 2014. május

A munkacsoportok felsőbb évfolyamok tanmeneteinek kidolgozást végezték. Elvégeztük a pedagógiai programban szükséges olyan módosításokat, amelyek sikeresebb megvalósítást segítik. Újabb a feladatgyűjteményeket és tanítási segédleteket dolgoztak ki.

Megvalósították a bemutató órákat. A megvalósítók a projektben résztvevő és nem résztvevő kollégák bevonásával bemutató órákat tartottak a pályázat keretei között elkészült dokumentumok felhasználásával.

Megszerveztük a megvalósító kollégák szakmai továbbképzését. 2 továbbképzést valósítottunk meg, amelyen10-10 fő vett részt. A továbbképzések az új típusú szakképzést támogató szakmai és módszertani képzések voltak.

A tantestületi értekezleteken tájékoztattuk a tantestületet a pályázatban folyó tevékenységéről és a pályázat előrehaladásáról.

Együttműködésünket folytattuk a Soproni Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarával.

A közvetlen célcsoport számára tanulmányi célú, intézményen kívüli kirándulásokat szerveztünk. Részt vettünk asztalos és festő, mázoló, tapétázó tanulóinkkal a budapesti Szakma Sztár Versenyen.

A szépészeti és informatikai képzésben résztvevő tanulókkal szegedi informatikai kiállítást és az ópusztaszeri Emlékparkot tekintettük meg.

2013. szeptember - 2013. december

A munkacsoportok folytatták a feladatgyűjtemények és tanítási segédletek kidolgozását. Elkészítették mentori tervüket és tantestületből kiválasztott kolléga mentorállását megkezdték.

A tantestületi értekezleteken tájékoztattuk a tantestületet a pályázatban folyó tevékenységéről és a pályázat előrehaladásáról.

Részt vettünk a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja és Soproni Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Pályaválasztási kiállításon. A kiállításon a pályázati forrásból vásárolt propaganda anyagokkal népszerűsítettük képzéseinket és a pályázatot.

Együttműködési megállapodást kötöttünk a Soproni Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarával, mint partnerszervezettel. Céljaink közösek: használható szakmai tudással rendelkező fiatal szakemberek képzése a munkaerőpiac igényeinek megfelelően.

Pályaválasztási rendezvényt szerveztünk közösen iskolánk tanműhelyében.

Megkezdtük a rövidebb idejű szakképzés bevezetéséhez szükséges gépek beszerzését.

Asztalos és festő, mázoló, tapétázó tanulóink képzését támogató eszközöket vásároltunk.

Ipari porszívó, szalagcsiszoló, hőlégfuvó, dűbelmaró és elektromos gyalu beszerzését valósítottuk meg.

2013. február - 2013. augusztus

Aláírásra került a Támogató Okirat.

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013. február 01.

A megvalósítás határideje: 2014. augusztus 31.

Megtartottuk a projekt nyitórendezvényét.

Megalakultak a szakmai és közismereti munkacsoportok. Elkészítették munkatervüket és megkezdték tevékenységüket.

Elvégeztük az iskolai alapdokumentumok módosítását. A rövidebb idejű szakképzés bevezetéshez szükséges változtatásokat figyelembe véve elkészítettük a Pedagógiai Programot és a Szakmai Programot.

A munkacsoportok pedagógiai program és szakmai program alapján kidolgozták a 9. évfolyamos képzések tanterveit. Megkezdődött feladatgyűjtemények és tanítási segédletek kidolgozása.

Szükségletfelmérés-helyzetfeltárás

A projektben résztvevő személyek

Projektmenedzsment:

A projektmenedzsment tagjai a Handler Nándor Szakképző Iskola dolgozói. A projektmenedzser rendelkezik a szükséges pedagógusi végzettséggel, szakképzési tapasztalattal és a projektmenedzsmenti ismeretekkel.

A szakmai vezető rendelkezik a szükséges pedagógusi végzettséggel és szakképzési tapasztalattal.

A pénzügyi vezető rendelkezik szakirányú végzettséggel és a szükséges szakmai tapasztalattal.

Projektmenedzser: Kuntár Csaba szakmai igazgatóhelyettes

Szakmai vezető: Bogdán Zoltán nevelési igazgatóhelyettes

Pénzügyi vezető: Kovács István gazdasági vezető

Pénzügyi asszisztens: Németh Rita gazdasági ügyintéző

A projektbe bevont új szakképesítések:
 • 34 582 04 Festő, mázoló és tapétázó
 • 34 543 02 Asztalos
 • 52 815 01 Gyakorló fodrász
 • 52 815 02 Gyakorló kozmetikus
 • 54 481 04 Informatikai rendszergazda

Az új típusú képzésben résztvevő tanulók létszáma 100-130fő.

A projektben résztvevő szakmai megvalósítók:

A szakmai megvalósítók a kedvezményezett intézményben alkalmazott pedagógusok. A pedagógusok rendelkeznek a szükséges végzettséggel és pályázati tapasztalattal. A szakmai munkacsoportokat elméleti tanárok és gyakorlati oktatók alkotják. A projekt megvalósításhoz 2 közismereti és 4 szakmai munkacsoport felállítása szükséges.

 • Szakiskola közismereti munkacsoport
 • Szakközépiskola közismereti munkacsoport
 • Festő, mázoló és tapétázó szakmai munkacsoport
 • Asztalos szakmai munkacsoport
 • Gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus szakmai munkacsoport
 • Informatikai rendszergazda szakmai munkacsoport

A projekt során megvalósítandó tevékenységek

 • A közismereti és szakmai munkacsoportok működtetése a munkaterv alapján.
 • A munkacsoportokban résztvevő pedagógusok képzése.
 • A közismereti és szakmai tartalmak tanítás-tanulástechnikáját támogató módszertanok gyakorlati alkalmazása.
 • Bemutató órák tartása a kedvezményezett intézmény pedagógusainak.
 • A kedvezményezett intézmény pedagógusainak nyújtott szakmai és módszertani támogatás.
 • Szakmai dokumentumok elkészítése: minden közismereti és szakmai tantárgyra elkészített tanmenet, fejlesztési koncepciók, feladatgyűjtemény és tanítási segédletek.
 • Igény esetén beszámoló készítése a kerettantervek beválásáról, az oktatásban történő alkalmazásáról.
 • Iskolai alapdokumentumok elkészítése: pedagógiai program, helyi tanterv, szakmai program.
 • Jó gyakorlat bemutatása, átadása.
 • Pályaválasztási rendezvényen való részvétel.
 • Tanulmányi célú intézményen kívüli program megvalósítása a szakmai megvalósítók és a célcsoporttagok részvételével.

Megvalósítandó szakmai tevékenységek

 • Szakképesítésenként a közismereti és szakmai tanmenetek elkészítése.
 • Digitális tananyagfejlesztés, tananyagok elkészítése.
 • Az új képzéshez kapcsolódó feladatgyűjtemény, tanítási segédlettek, szemléltető segédletek elkészítése.

Várható/tervezett eredmények

 • A projektben résztvevő pedagógusok felkészítése az új típusú feladatok magas színvonalú teljesítésére.
 • Tanítási segédletek és feladatgyűjtemények használatával a célcsoport számára versenyképesebb tudás átadása.
 • Az új képzések bevezethetőségének biztosítása.

Intézmény képzési struktúrája

A Handler Nándor Szakképző Iskolában szakközépiskolai és szakiskolai képzés folyik. A szakközépiskolai képzések 4+1 év szakképzés. A szakiskolai képzés 3 éves és 2 éves képzési rendszerben történik. A képzési struktúra kialakításakor fontos szempont a piaci-gazdasági igények figyelembevétele.

Szakközépiskolai képzések:
 • Faipari technikus
 • Informatikai rendszergazda
 • Grafikus
 • Festő
 • Gyakorló fodrász
 • Gyakorló kozmetikus
Szakiskolai képzések:
 • Faipari: asztalos
 • Ruhaipari: női szabó
 • Építőipari: ács; kőműves és hidegburkoló; festő, mázoló és tapétázó

Az új szakképesítések bevezetése

A projekt biztosítja az új szakképesítések bevezetésének anyagi hátterét, lehetővé teszi az új szakképesítések indítását. Részben hozzájárul a szemléltető eszközök biztosításához. Az oktatáshoz szükséges módszertani anyagok, és tananyagok fejlesztésével elősegíti a megújult képzési tartalmak hatékony átadását.


Fenntartási időszak

Elnyert támogatás mértéke: Projekt időtartama: 20 hónap

A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2013. február 1- 2014. október 31.

Kedvezményezett megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

A projektmegvalósítási helyszíne: Handler Nándor Szakképző Iskola Sopron, Halász utca 9-15.


2014. november

Megtartottuk a megvalósítók értekezletét. Pályaválasztási tevékenységünkben fontos szerepet kap a rövidebb idejű szakképzés bemutatása.

2014. december

Megtartottuk a megvalósítók értekezletét. A szépészeti munkacsoport a kozmetikus szakképesítés ráépülés dokumentumait készítette.

2015. január

Megtartottuk a megvalósítók értekezletét. A szépészeti munkacsoport véglegesítette a kozmetikus szakképesítés szakmai dokumentumait.

2015. február

Megtartottuk a megvalósítók értekezletét. A rövidebb idejű szakképzések szakmai vizsgáinak előkészítését megkezdtük. Amelyek a gyakorló kozmetikus, az asztalos, a festő, mázoló, tapétázó szakképesítéseket érintik.

2015. március

Megtartottuk a megvalósítók értekezletét. A rövidebb idejű szakképzések szakmai vizsgáinak előkészítését végeztük. Elkészítettük és véglegesítettük a gyakorlati vizsgafeladatokat. Elkészítettük a vizsgaprogramokat.

2015. április

Megtartottuk a megvalósítók értekezletét. Áttekintettük és rendszereztük a rövidebb idejű szakképzés pályázatban nem érintett szakképesítéseihez adaptálható dokumentumokat és tanítási segédleteket.

2015. május

Megtartottuk a megvalósítók értekezletét. Kiértékeltük a komplex szakmai vizsgák írásbeli feladatait és egyeztettük a hiányosságokat és az erősségeket.

2015. június

Megtartottuk a megvalósítók értekezletét. Disszeminációs rendezvényt szerveztünk, ahol bemutattuk az elmúlt félévben végzett tevékenységünket, a tanév tapasztalatait és a következő tanévben előttünk álló feladatokat.