SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/016 | 9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Intézmény logo

Handler Nándor Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • e-Évkönyv
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

GINOP-6.2.3-17-2017-00003

GINOP-6.2.3-17-2017-00003 - A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése - A Soproni Szakképzési Centrum átfogó fejlesztése a lemorzsolódás csökkentése érdekében

A Soproni Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17 felhívás keretein belül megfogalmazott és kidolgozott projekt célja a szakképzésben tanulók végzettség nélküli elhagyásának csökkentése és az alapkészségek fejlesztésének támogatása a kompetencia-alapú oktatás fejlesztésével, a köznevelési rendszer eredményességének javításával, a minőségének és struktúrájának megújításával.

Intézményfejlesztés keretében hat további munkacsoport kerül kialakításra, melyek célja az intézményi szabályozó dokumentumok módosítása, és új intézményi tervek kidolgozása a projekt céljának megfelelően. Új tananyagok kerülnek kidolgozásra, amelyek elektronikus tananyagtárba kerülnek feltöltésre, illetve tanórán prezentálják a szakmai anyagot. Szakmai tanácsadás és szakértői szolgáltatás keretében monitoring tevékenységre, tagintézményi tervezés támogatására és felsővezetői tanácsadásra kerül sor.

A tanulói készségek és képességek fejlesztése érdekében az alábbi tevékenységek jelennek meg: az alapkészségek fejlesztése céljából tanulócsoportok kialakítása, működtetése és nyomon követése; részükre felzárkóztatás, korrepetálás, tanulásmódszertan fejlesztés, mentorálás, vezetői és tantestületi műhelymunkák, a tanítók felkészítése, workshop és Hídprogramos felzárkóztatás.  Tanulói életpálya-építést, pályaorientációs tevékenység szolgáló intézkedések között az alábbiak tervezettek: életpálya-tanácsadási foglalkozások, életpálya-orientáció, pályaválasztási tájékoztató, pályaorientációs kiadvány, pályaorientációs szakértői team, pályaorientációs programok, "Szaki" programok a partnerek számára.

A célok eléréséhez eszköz- és infrastruktúrafejlesztések szükségesek, amely során informatikai eszközök beszerzésére került sor. A szakmai megvalósítást támogató egyéb tevékenységek között további két választott tevékenység jelenik meg: drogprevenciós, egészség-megőrző, mentálhigiénés, szexuális felvilágosító tevékenységek (úgy, mint mentálhigiénés foglalkozás, önvédelmi foglalkozás az áldozattá válás elkerülése céljából, vagy mentálhigiénés, fejlesztő pedagógus és pszichológus óralátogatása); valamint a tehetséggondozó tevékenységek tanárok és tanulók számára (tehetségprogramok, mentorálás, és a tanulói életpálya-építést, pályaorientációs tevékenység szolgáló intézkedések között szereplő tevékenységek).


Partnereink

 • Soproni Szakképzési Centrum
 • Handler faipar
 • Handler informatika
 • Oktatási Hivatal Bázisintézménye
SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Handler Nándor Technikum

   9400 Sopron, Halász u. 9-15.

  • Telefon: +3699506490

   E-mail: info@handler.hu

   OM azonosító: 203051/016

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: 030740


  2023Handler Nándor Technikum