Összefüggő szakmai gyakorlat

Tisztelt Gazdálkodó Partnerünk!
Megjelent a 2020. évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről. Ennek 26. § 2. bekezdése szerint az összefüggő szakmai gyakorlat az előírt idő 60 százalékának teljesítésével elfogadott. Ez azt jelenti, hogy külső képzőhelyen diákjainknak a nyári gyakorlat ideje a következőképpen alakul:
szakgimnáziumban 10. és 11. évfolyamon 84 óra, 13. évfolyamon 96 óra
szakközépiskolában 9. és 10 évfolyamon 84 óra


Szakmai vizsga - Bizonyítványosztás

A szakmai vizsgák lezárását követően a bizonyítványok és egyéb dokumentumok átvételére 2020. június 18-tól van lehetőség az iskolában, személyesen és aláírás ellenében, naponta 8-12 óra között."


Beiratkozás

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a személyes beiratkozásra 2020. június 22-24-ig kerül sor iskolánkban!
Kérem az alábbi beosztást figyelembe véve, tekintettel a kivételes eljárásrend betartására, egy családból maximum 2 fő jelenjen meg a beiratkozáson és hozza magával a szükséges dokumentumokat.
A megérkezést követően az aulában kijelölt helyen várakozhatnak.
A terembeosztását kiírjuk az iskolában a bejárattal szemben.

A beiratkozásra eredeti példányban el kell hoznia a következő dokumentumokat:
- A tanuló személyi igazolványa
- A tanuló lakcímkártyája
- A tanuló TAJ kártyája
- SNI-ről szóló határozat másolatát, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat másolatát, ha van ilyen.
- Adókártya, bankszámlaszám (szülő bankszámlaszáma is megfelelő)
- Az okmányirodában kapott NEK azonosítót tartalmazó lap
- A tanuló általános iskolai bizonyítványa

Továbbá kérjük az alábbi díjak befizetését:
- Testnevelés póló ára: 1800 Ft/db
- Sál/ Nyakkendő : 1500 Ft / 2100 Ft
- Szülő e-mail címe

A hatósági igazolványok és az általános iskolai bizonyítvány kivételével minden dokumentumról fénymásolatot is hoznia kell a személyes megjelenéskor, kivéve, ha azokat digitalizálva az e-Ügyintézés felületén keresztül már feltöltötte.
Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad. A beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell.

2020.06.22 8.00-11.00-ig a
szakképző iskolába felvett tanulók (asztalos, ács, burkoló, festő,mázoló, tapétázó)
2020.06.23 8.00-11.00-ig
informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, dekoratőr, grafikus
2020.06.24 8.00-11.00-ig
szépészeti technikumba felvett tanulók (Fodrász, kozmetikus, kéz- és lábápoló).


Segédanyag - Az elektronikus beiratkozáshoz
Hozzájárulás adatkezeléshez


Szakmai vizsgák időpontjai

Szakma Írásbeli Gyakorlat
A csoport

Gyakorlat
B csoport

női szabó F 2020.05.27. 10.00 2020.05.28. 8.00 2020.05.27. 8.30
asztalos F 2020.05.28. 10.00 2020.06.09. 8.00 2020.06.12. 8.00
asztalos N 2020.05.28. 10.00 2020.05.26. 8.00 2020.05.29. 8.00
ács N 2020.05.28. 10.00 2020.05.26. 8.00 -
festő, mázoló, tapétázó N - 2020.05.19. 8.00 2020.05.22. 8.00
kőműves N 2020.05.28. 10.00 2020.05.20. 8.00 -
gyakorló ápoló F 2020.05.27. 13.00 2020.05.13. 8.00 -
ápoló F 2020.05.27. 9.00 2020.05.14. 8.00 -
gazdasági informatikus F - 2020.05.25. 8.00 -
fodrász N 2020.05.29. 10.00 2020.06.03. 8.00 2020.06.05. 8.00
kozmetikus N 2020.05.29. 10.00 2020.06.02. 8.00 2020.06.04. 8.00
kozmetikus F 2020.05.29. 10.00 2020.06.08. 8.00 2020.06.08. 8.00
kőműves F 2020.05.28. 10.00 2020.05.29. 7.00 -
N > Nappali képzés
F > Felnőttoktatás


Kedves Végzős Diákok!

Az érettségivel kapcsolatban szeretnénk néhány fontos információt megosztani Veletek.

A Kormány 2020. április 16.-án döntött arról, hogy a 2019/2020-as tanévben a járványhelyzetre való tekintettel megváltoztatja a közép- és emeltszintű érettségik rendjét:
- Csak a rendes érettségire jelentkezett tanulók tehetnek érettségi vizsgát, tehát előrehozott vizsgára a tavaszi vizsgaidőszakban nincs lehetőség.
- Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei - ha a rendelet ettől eltérően nem rendelkezik - a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
- Szóbeli vizsga azon tárgyakból lesz megszervezve, ahol csak szóbeli vizsgarész van.
- Szóbeli vizsga továbbá azoknak lesz szervezve, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján mentesülnek az írásbeli, vagy gyakorlati vizsgák alól, ezek a tanulók csak 1 tételt húznak az adott tárgyból.
- Testnevelés tárgyból csak szóbeli vizsga kerül megszervezésre!
- Azok a vizsgázók, akik az írásbeli vizsgán 12-24%-ot értek el, azok természetesen szóbeli vizsgát tehetnek az adott tárgyból (ez minden tantárgyra érvényes!).
- Azok a végzős tanulók, akik estlegesen nem tudják befejezni a 12. évfolyamot (valamely tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott), azok is vizsgázhatnak azokból a tantárgyakból, amelyekből teljesítették a vizsgára bocsátás feltételeit.
- A Vizsgaszabályzattól eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani, tehát szóbeli nélkül lehet megszerezni a teljes értékű nyelvvizsgát, ez természetesen csak az emeltszintű idegennyelvi érettségi esetén értendő.
- A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal, hogy
    o a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál kérelmezi,
    o a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre módosítja,
    o a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére - kizárólag idegen nyelvből - középszintről emelt szintre módosítja.
A kérelmet az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez elektronikus úton az iskola email címére nyújthatja be 2020. április 21-ig. A határidő elmulasztása jogvesztő. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.
- Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
- Az írásbeli vizsgák beosztásáról emelt és középszinten egy későbbi tájékoztató levélben fogjuk értesíteni a jelentkezőket.
- Az írásbeli vizsgán maszk használata ajánlott, de nem kötelező! Akinek nincs sajátja, számára biztosítunk maszkot, amennyiben igényli.
- A terembeosztásnál a távolságtartási szabályt biztosítani fogjuk, ezért egy teremben maximum 10 fő fog dolgozni.
- Az írásbeli dolgozatok megtekintésére 2020. 05. 27-28.-án kerül sor, az észrevételek benyújtásának határideje 2020. 06. 02. 16 óra.
- A szóbeli vizsgák megszervezése új időpontban fog történni, amelyről szintén a későbbi tájékoztató levélben értesítünk Benneteket.
- Amennyiben a fentiekkel, vagy az érettségivel kapcsolatban kérdésed lenne, akkor keresd elektronikus úton, vagy telefonon osztályfőnöködet, vagy az iskolád által megadott kapcsolattartót.

További eredményes felkészülést kívánunk az elkövetkezendő időre!


Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskolájában 2020. március 16-tól visszavonásig tantermen kívüli digitális munkarend kerül bevezetésre.
Az első tanítási nap 2020. március 17. A tanulók minden nap 14 óráig megkapják az aznapi órarendnek megfelelő tananyagot. Kérem, hogy a tanulók napi szinten foglalkozzanak a tanulással. Az osztályfőnökök minden tanítási nap erre fel fogják hívni a figyelmüket. Nincs szünet!

A külső képzőhelyen folyó szakmai gyakorlati oktatást az iskola egységesen, minden szakmában átvállalja. Az iskola oktatói digitális munkarend szerint folytatják a gyakorlati oktatást. A tanév sikeres teljesítéséhez erre is szükség van.

A digitális munkarend szerinti oktatás, a tananyagok kiadása, az ellenőrzés és a számonkérés a KRÉTA rendszeren, valamint elsődlegesen Google digitális osztálytermeken keresztül történik. Kérem, hogy a mindenkori szaktanári és osztályfőnöki utasításokat tartsuk be!

Kérem, hogy a megváltozott helyzetet, a digitális munkarendet mindenki kellő komolysággal vegye!

Amennyiben a tanuló beteg és orvosi ellátásra szorul, akkor azt jelezzék az osztályfőnöknek. Az orvosi igazolást digitális formában juttassák el az osztályfőnöknek.

Ha a tanulónak/szülőnek iskolalátogatási igazolásra van szüksége, akkor kérem, az info@handler.hu e-mail címen jelezze. Az igazolást kiállítjuk és a portán átvehető.

Ha bármilyen kérdésük, észrevételük van az iskolavezetés 8-16 óra között elérhető.
Telefonszám: 99/506-490.

Jelenlegi tudomásunk szerint az iskola tanulói és pedagógusai között nincs korona vírussal érintett. Bízom benne, hogy ez így is marad!

Mindenkinek egészséges napokat kívánok!


Kósa Éva igazgatóSzakmák éjszajáka - 2020. április 3.

Próbáld ki! Csináld meg! Ismerd meg! szlogen jegyében ismerkedhet bárki a különböző szakmák eszközeivel, trükkjeivel, fortélyaival, aki péntek este útrakelt és meglátogatta iskolánkat és annak tanműhelyét. Mindkét helyszínen tucatnyi program várja a látogatókat, érdeklődőket.
Amíg iskolánk legfelső szintjén az informatika, az aulában a művészeti képzés sokszínűségét mutatjuk be, addig a jól felszerelt tanműhelyünkben az építőipari, faipari, könnyűipari és a szépészeti szakmák oktatói és tanulói várják az érdeklődőket.
Részletes programismertető itt!


Mátyás-napi jégtörő kommandó
2020. február 25.

"Mátyás, ha nem talál jeget, csinál. Ha talál, megtöri." - ezt tartja a magyar néphagyomány.
Az idei Mátyás-nap nem február 24-ére, hanem 25-ére esett. Ezt a szökőévekben bekövetkező jelenséget Mátyás-ugrásnak nevezik.
Ezzel az ugrással támadott az iskola jégtörő kommandója, hogy néhány perces akciók során tegye hatékonnyá az aktuális télűző szertartásokat az osztálytermekben. A jég ugyan nem egy befagyott folyóról vagy tóról származott, hanem csak egy hűtőtáskából, de jég volt, amit lehetett törni. Mátyás csak így ereszthette ki szűre ujjából a tavaszt.

Természetesen a híres Mátyásokról: Hunyadi Mátyásról és Mátyás apostolról sem feledkeztek meg a kommandósok, hiszen az ő névünnepük legalább olyan fontos, mint a jégtörés. Aki tudott válaszolni a mátyásos kérdésekre, az Mátyás-aranyat kapott.

Például ilyen kérdések hangzottak el: Mi köze van még Hunyadi Mátyásnak a jéghez, pl. a Duna jegéhez? Kik voltak Mátyás király szülei, ki volt a testvére, a fia? Mi köze van Mátyásnak a déli harangszóhoz? Mik azok a Corvinák? Miért nevezték Mátyás hadseregét Fekete seregnek? Mi köze van Mátyásnak Sopronhoz? Mi Zrínyi Miklóshoz? Mi az a Mátyás csukája?
Ki volt Mátyás apostol vagy más néven Szent Mátyás?

Köszönet a jégtörő kommandó tagjainak a hagyományőrző munkáért! (Orsós Kornélia, Szmozsányik Eszter, Várallyai Zsófia, Jakab Bence, Sörtély Roland a 9. M-ből)


Kémek - Farsang - Handler

"A farsang éjszakáján a báltermet zene, nevetés, öröm és vidámság hangjai töltik be. A folyosókon és a szűk sikátorokban jól álcázott álruhás alakok bujkálnak. Az ünneplő tömegben elkeveredve rejtőznek a megtévesztés nagymesterei, akik az éj leple alatt felismerhetetlenségig álcázva teljesítik titkos küldetésüket. De vajon melyik ügynök fejti meg leggyorsabban a titkos feladványokat és találja meg a kulcsot a rejtély megfejtéséhez? Talán Te? Vagy Ti? vagy talán Ti? Kezdődjék hát a vígasság és derítsétek fény a rejtélyre!"

Nemcsak a szereplőket, de az információtovábbítással kapcsolatos informatikai feladatokat is álruhába öltöztettük az iskola hagyományos, általános iskolások (7-8. osztályos) számára szervezett csapatversenyén. Az első online forduló mintegy 70 csapatából a tíz legjobb mérhette össze tudását és küzdött meg a fődíjért. Farsangi hangulat és dekorációk között füstjelek, galambposta, kipu, de az ókori tűzjelző rendszerek és a modern informatikai megoldások is előkerültek a feladatok között.

Gratulálunk minden csapatnak a derekas helytállásért és felkészítő tanáraiknak.

I. azelsolepesnelelakadunk - Berényi Hanna és Tóth Boglárka
Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda
Felkészítő tanáruk: Vass András

II. Ufók - Vajda Dorina és Nagy Botond
Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI
Felkészítő tanáruk: Bőhmné Szilágyi Andrea

III. BFFS - Füzesi Laura és Nagy Maja
Széchenyi Ferenc Általános Iskola
Felkészítő tanáruk: Kászoni Edit


Koszorúcska a Handlerben

A 2019/2020-as tanévben több 10. és 11. évfolyamos osztály is készült a soproni hagyományokat őrző tánctanfolyamon, a koszorúcska záróeseményre, ahová a szülőket is meghívták. A rendezvénynek nagy sikere volt, a szülők és családtagok szívesen jöttek megnézni gyermekeik tánctudását, és együtt örültek a szép produkciónak az állófogadáson. A tanulókat Gara Lídia balettmesternő készítette fel a bemutatóra az első félév során. Reméljük a következő tanévben is sor kerül ilyen szép eseményre!


Handler Nyelvi Verseny

Az idegen nyelvi munkaközösség már 13. alkalommal szervezte meg angol és német nyelvből megyei szinten a Handler Megyei Nyelvi Versenyt.

Elsődleges cél a versenyzési lehetőség biztosítása volt a szakgimnáziumok 9. és 10. évfolyamos tanulói számára. A versenyt mindkét évfolyamban angol és német nyelven rendezzük. A novemberi írásbeli fordulón 11 iskola 142 tanulója vett részt.
Mindkét évfolyamon a legjobb teljesítményt elérő tanulók kaptak meghívást a szóbeli fordulóra, ahol közel 80 diák bizonyíthatta rátermettségét.

A szóbeli fordulóra könyv- és újságbemutatót szerveztünk. Az MM Publication Kiadó képviselői, és Balogh Beáta: a Mindennap németül c. újság tulajdonosa és főszerkesztője fogadta el meghívásunkat. Egy tanulónk jóvoltából pedig a várakozási időt kézműves foglalkozással is tölthették a versenyzők és a kísérők.

Az ajándéktárgyak biztosítását köszönjük a verseny támogatóinak:
- Soproni Szakképzési Centrum
- Sopron Város Önkormányzata
- MM Publication Kiadó
- Klett Kiadó
- Balogh Beáta: Mindennap németül c. újság tulajdonosa és főszerkesztője
- Handleros faipari munkaközösség (Folcz Tóbiás szakoktató)


Képesség-vizsgálat

Képző- és Iparművészeti technikum
Képesség-vizsgálat 2020. február 29. (szombat)

Regisztráció, jelentkezés: 8 óra

Feladatok megoldása forgószínpadszerűen:
- Rajz
- Színes tervezési feladat
- Az otthoni munkák bemutatása, elbeszélgetés

1. feladat: Eszközök: ceruza, A3-as dipa
2. feladat: Eszközök: A4-es dipa rajzlap, olló, ragasztó, körző, vonalzó, színes eszközök (színes ceruza vagy színes filc) fixáló.
3. feladat: Az otthoni munkák bemutatása, elbeszélgetés: Legalább 3 munka szóbeli bemutatása 5 percben, ellenőrző könyv (jegyekkel együtt)

Kérjük, hogy a jelentkezők A/3-as rajztáblát, A/3-as és A/4-es rajzlapokat, hozzanak magukkal. A képesség vizsgálaton eszközöket nem biztosítunk.

Pótnap: 2020.03.02. hétfő 7:45


Bál 2020


Mert jónak lenni jó...

Karácsonyfa, díszek, ajándékok és játék... a soproni kórház gyermekosztályán jártunk és csaltunk mosolyt a kis beteg lurkók arcára. Az ajándékok mellett elvittük magunkkal robotjainkat, melyekkel hamar megbarátoztak a gyerekek és jókat derültek az első botladozásokon. Egy rövid időre talán megfeledkezhettek ők is és szüleik is arról, hogy hol vannak és ez jó érzéssel töltött el minket. Reméljük az ünnepet már mindannyian otthon tölthetik.
Akiknek benne volt a keze: Bianka, Tiva, Klaudia, Patrik, Oti, Tóbi. Köszönjük! Mert jónak lenni jó!


Pedagógusaink a digitális oktatás élvonalában

Fél éven belül három rangos szervezet is elismerte pedagógusaink azon szakmai tevékenységeit, melyeket a digitális oktatás területén végeznek.
A hétköznapok során folytatott munka, a módszertani újítások és a tanulók által elért eredmények is bizonyítják, hogy a digitális eszközök használata és alkalmazása a szakgimnáziumban és a szakközépiskolában egyaránt hatékonnyá teszi a tanítási-tanulási folyamatokat.

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ és a Tempus Közalapítvány az egyéni projekteket, a legnagyobb cégeket összefogó informatikusok szövetsége a csapatteljesítményt értékelte és díjazta a legmagasabb szinten. A bírálatok során a neves tagokból álló szakmai zsűrik az innovációt, az adaptálhatóságot, a hatékonyságot vették figyelembe, emellett a tudásmegosztást és a rendszerbe való illeszkedést értékelték.

Projektalapú élménypedagógiát valósított meg Horváth Anita és Horváthné Gyurisán Szabina; akik Digitális Pedagógus díjban részesültek, illetve a Digitális Témahét pályázatának I. helyezését tudhatják magukénak. Csapatban Horváth Anita (informatika), Horváthné Gyurisán Szabina (magyar nyelv és irodalom), Folcz Tóbiás és Hauch Tamás (faipar) érdemelték ki a zsűri elismerését és állhattak a dobogóra az ünnepélyes díjkiosztón.

Gratulálunk kollégáinknak, akik erős mezőnyben értek el a szép eredményeket, és tették izgalmasabbá, érdekesebbé a tanulók mindennapjait!


Handler Informatika Verseny


Matematika délután

November 26-án, kedden délután 14:30-kor az Aulában ismét megjelentek a matematikából potya 5-ösre hajtó, a nyolcadik-kilencedik órát megúszni vágyó illetve a matematika iránt érdeklődő tanulók halmazai - kezdődött a Matematika délután! Végül 27 csapat 81 résztvevője mérte össze tudását többek között mattotó és kvíz kitöltésében, tangram illetve sudoku megoldásában, a 2048 játékban és egy Rubik-kocka kirakásában is.
A vetélkedő jó hangulatú és izgalmas volt, melynek végén az alábbi eredmény született:

1. helyezett: 12.M osztály "Én ezt nem adom fel" csapata (147 pont)
Czákler Benedek
Kovács Kristóf
Sörtély Richárd

2. helyezett: 11.I osztály "Berki Team" csapata (115 pont)
Berki Tivadar
Láng Krisztián
Salga Dominik

3. helyezett: 11.I osztály "Rubint Rékák" csapata (111 pont)
Kiss Sándor
Kleizer István
Patzer Dániel

Minden résztvevőnek gratulálunk!


A 2020/2021. tanévre meghirdetett képzéseink

Pályaválasztási rendezvényeink
Várjuk a képzéseink iránt érdeklődő diákokat és szülőket az alábbi nyitott rendezvényeinkre:

Nyitott Kapuk Napja - 2019. november 11-én és december 2-án 16.30-tól az iskolában

Szakmák délelőttje - 2019. november 13-án 8-13 óráig az iskolában és a tanműhelyben (Sopron, Halász u. 9-15 és Hőközpont u. 1.)
Pályaválasztási Kiállítás - 2019. november 21. - Liszt Központ
Alkotó Diákok Tárlata - 2019. november 8 - 22. - Iskola aulája


Szakképző iskola

Építőipar
 • 0323 - Festő, mázoló és tapétázó (OKJ 34 582 04)
 • 0324 - Burkoló (OKJ 34 582 13)
 • 0326 - Ács ( OKJ 34 582 01)
 • 0327 - Kőműves (OKJ 34 582 14)
Faipar
 • 0321 - Asztalos (OKJ 34 543 02)
Könnyűipar
 • 0328 - Divatszabó (OKJ 34 542 08)

Technikumi képzések

Informatikai technikum
 • 0310 - Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)
Faipari technikum
 • 0311 - Faipari technikus (OKJ 54 543 01)
Képző- és iparművészeti technikum
 • 0312 - Dekoratőr (OKJ 54 211 01)
 • 0313 - Grafikus (OKJ 54 211 04)
Szépészeti technikum
 • 0314 - Fodrász (OKJ 54 815 01)
 • 0315 - Kozmetikus technikus (OKJ 54 815 02)
 • 0315 - Láb- és kézápoló technikus (OKJ 54 815 03)

További részletes információk itt!


Handler Nándor Megyei Rajzverseny

2019. november 21-én került megrendezésre iskolánkban a Handler Nándor Megyei Rajzverseny, ahol a megye legtávolabbi falvaiból is érkeztek tanulók.
Az első fordulóra 104 gyermek munkája érkezett be iskolánkba. Az általános iskolásoknak szóló rajzverseny első fordulójának témája az Apolló holdra szállásának 50. évfordulója volt. Október 28-ig lehetett beküldeni vagy egy A4-es formátumban készült fantáziaképet, vagy egy 3D-s űrhajó makettet bármilyen faragható anyagból, vagy egy sokszorosító grafikai technikával készült holdra szállási plakátot. Mindhárom kategóriában érkeztek pályaművek, melyek közül a legjobb 74 jutott tovább a második fordulóra
Az I. fordulóban a legjobban sikerült munkákat kiállítottuk iskolánk pályaválasztási nyílt napján is.
A döntőn a 3-4. évfolyamnak "Leonardó szemével a világ" témában festményt kellett készíteni, az 5-6. osztályosoknak a jövő járműveit kellett megtervezni, a 7-8. évfolyamosoknak pedig kéz rajz készítése volt a feladata. Az elkészült munkákat az iskolánk tanárai és Gáspárdy Tibor festőművész által alkotott szakmai zsűri értékelte.
Díjazottak:
3.-4. osztály:
1. Magyar Júlia 4/b Gárdonyi, 2. Gyurátz Zelma 3/c Deák

5.-6. osztály:
1. Viszló Léna 5. Győri Apor, 1. Tárkonyi Tirca 6. Deák, 2. Rába Lili 5. Petőfi, 2. Major Balázs 6. Berzsenyi, 3. Lakatos Flávió Zsolt 6. Gárdonyi

7.-8. osztály:
1.Szabó Petra Győri Móra, 2. Szőcs Előd 8. Orsolya, 2. Horváth Zsóka 8. Fertőszentmiklósi, 3. Meyer Léna Győri Apor, 3. Kassai-Schmuck Sára 7. Petőfi


vis.IT - Vendégünk Lukács Márk

Idei első vendégünk (2019. november 7.) egykori tanítványunk Lukács Márk és kollégája Takács Szilárd volt. Márk jelenleg a győri Széchenyi Egyetem végzős hallgatója villamosmérnök szakon és életútjáról, az egyetemi évekről, a szakma kihívásairól beszélt jelenlegi diákjainknak. Milyen módon lehet bejutni az egyetemre, milyen kihívásokat kell legyőzni, ugyanakkor milyen jó alapot adott a középiskola szakmai képzése a tanulmányok ilyen fajta folytatásához. Megerősítést kaptunk a nyelvismeret, különösen az angol fontosságáról is.
Szakmai téren a füstjelektől a mai modern távközlési rendszerekig számtalan érdekességet láttunk, viszont az előadás legérdekesebb pontja kétségtelenül az a műholdakat figyelő rendszer volt, amely az egyetem hallgatói által készített vezérléssel ellátott paraboloid antenna fejlesztésének, illetve az űrtávközlés jelenlegi helyzetének és jövőbeni terveinek bemutatása volt.
Köszönjük a humoros elemekkel átszőtt, mégis értdekes és hasznos előadást és jegyezze meg mindenki: A feszültség alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs, csak más a fogása!

Handler InformatikaAlkotónap


Népi kézművesség a hétköznapokban kiállítás

Megtekinthető: 2019. október 14. - 25.
Helyszín:
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ

Megnyitó


Rajzverseny


InnoLignum - A közönség minket választott

A hagyományoknak megfelelően szeptember elején került megrendezésre Sopron erdészeti és faipari kiállítása az InnoLignum. A három napos rendezvényen iskolánk is lehetőséget kapott a bemutatkozásra, a szokásosnál még nagyobb területen. Asztalos tanulóink által készített bútorok mellett standunkon ismét a barkácsolásé volt a főszerep. Ezúttal nem csak a legkisebbeket, hanem a szüleiket, nagyszüleiket is invitáltuk. Mindenki kipróbálhatta milyen is profi gépeken dolgozni: vágni, marni, fúrni, illeszteni, csavarozni - mindez kellett ahhoz, hogy elkészítsék saját összecsukható kisszéküket. A rendezők által támogatott és közösen megálmodott projekt minden bizonnyal a kiállítás legnépszerűbb programja volt. A tervezés és előkészítés rengeteg munkával járt, de mindezt feledtette a számtalan elégedett, vidám utolsó mozdulat, mikor kinyitva a széket a barkácsolók örömmel nyugtázták: működik!
Mi nagyon élveztük a forgatagot és örültünk a szorgosan barkácsoló kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Várunk mindenkit jövőre is!


Tájékoztató

Gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó szervezetek részére.
2019. szeptember 30. - 17.00 óra
Tanműhely (Sopron, Hőközpont u. 1.)


Sportnap


Álláshirdetés

A SOPRONI SZC HANDLER NÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 8 ÓRÁS TAKARÍTÓNŐT KERES OSZTOTT MŰSZAKOS MUNKARENDBEN. MUNKAIDŐ: 05.00-08.30 ÉS 14.30 -19.00 ÓRÁIG. JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN AZ ISKOLÁBAN. (9400 SOPRON, HALÁSZ UTCA 9-15.)


innoLignum Sopron - XI. Erdészeti és Faipari Kiállítás

2019. szeptember 12-14. között a Novomatic Arénában kerül megrendezésre a szakvásár és rendezvénysorozat, ahova szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Nyitva: csütörtök, péntek 10-18; szombat 10-16.

Gyere és barkácsolj velünk!