SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/016 | 9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Intézmény logo

Soproni SZC Handler Nándor Technikum

HírekKözérdekű adatoke-ÉvkönyvKRÉTA
Széchenyi 2020

Díjak, kedvezmények

Díjak, kedvezmények, szociális támogatás

Tandíj megállapítás módja

A szakképzésről szóló 2019. LXXX törvény 3.§.(2) bekezdés, és a végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) kormányrendelet 4.§ és a 96. §-sa.
A tandíj összegét az intézményvezető határozza meg.

Az intézményben tandíjat kell fizetnie annak, aki:
A középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyamot harmadik és további alkalommal ismétli.
A tandíj mértéke a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100%-a. A tandíj a tanulmány eredmény vagy a szociális helyzet alapján  csökkenthető. A csökkentés legnagyobb mértéke 80%.

Az első félévre a legnagyobb kedvezménnyel megállapított tandíjat, tehát a teljes összeg 20%-át kell fizetni. A későbbiekben az előző félévi tanulmányi eredmény alapján differenciáltan kell megállapítani a tandíjat.

A tandíj fizetés eljárásrendjének kidolgozása az intézményvezető hatásköre.

A tanulmányi eredmény alapján a differenciálás mértéke:

4,50-5,00=20%
4,25-4,49=25%
4,00-4,24=30%
3,75-3,99=40%
3,50-3,74=50%
3,25-3,49=60%
3,00-3,24=70%
2,50-2,99=80%
1,0-2,49=100%

A tandíj tejes összegének a megadott %-át kell fizetnie a tanulónak tanulmányi eredménye alapján.

A tandíjat az első félévben november 15., a második félévben április 15. kell befizetni.

Hátrányos helyzetű tanulótól tandíj nem szedhető! (SNI-s tanulónak kell tandíjat fizetnie!)

Szociális támogatás

12/2020. (II.7.) Kormányrendelet 96. § és a 158.§.

Szociális támogatást rendkívüli esetekben (külső szervezetek támogatásaiból) az osztályfőnökök javaslatára a HHH-s tanulók számára tudunk biztosítani.

Minden tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül.


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Handler Nándor Technikum

9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Telefon: +3699506490

E-mail: info@handler.hu

OM azonosító: 203051/016

Felnőttképzési nyilvántartás száma: 030740


2024Soproni SZC Handler Nándor Technikum