SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/016 | 9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Intézmény logo

Soproni SZC Handler Nándor Technikum

HírekKözérdekű adatoke-ÉvkönyvKRÉTA
Széchenyi 2020

Technikumi és szakképző iskolai oktatás

Az általános iskolai tanulmányok befejeztével továbbtanulási lehetőségként választhatók a szakképző iskolák, illetve a technikumok.

A szakképző iskolában 3 éves képzésben vehetnek részt a szakmai oktatás e formáját választó fiatalok. Az első év végén a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek, ami átjárhatóságot biztosít az ágazaton belül más szakmák, és akár a technikumi képzés felé.

A technikumban 5 éves a képzés időtartama. Ebből az első 2 év az ágazati alapoktatás, amelyet a technikumban is alapvizsga zár.

A tanulóknak a jelentkezéskor tehát elég az ágazatot megjelölniük. A közös ágazati alapok megismerését követően kell csak eldönteniük, hogy mely konkrét szakmát szeretnék a szakképző iskolában 2, technikumban 3 éves szakirányú oktatás során elsajátítani. A szakirányú oktatás cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben megvalósuló duális szakmai oktatás keretében, vagy ilyen lehetőség hiányában az iskola tanműhelyében zajlik. 

Miért válasszam a szakképzést?

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból az oktatás érettségi vizsgával zárul. A technikumi tanulmányok végén letett szakmai vizsga ötödik érettségi vizsgatárgyként emelt szintű érettséginek felel meg. A technikum elvégzése után tehát a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, valamint még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetősége van. Mindez lehetőséget nyújt a felsőoktatásban való továbbtanulásra is. A szakképző iskola a mesterembereket képzi. Annak, aki az iskolában szakmát szerzett, a ráépülő, specializáló szakmai képzéseknek köszönhetően számos lehetősége van a továbblépésre, szakmai ismereteinek magasabb szintre emelésére. Vagyis egy jó szakma ugyanúgy lehetséges karrierutat jelent, mint egy diploma. A jó szakembereket megbecsüli a társadalom. A szakirányú oktatás mind a szakképző iskolában, mind a technikumban elsődlegesen vállalati helyszínen, duális partnereknél valósul meg. Mivel a duális képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés alapján a tanulókat munkabér illeti meg, már tanulmányaik során rendszeres jövedelemhez juthatnak. A szakképző intézmények első szakmájukat tanuló diákjainak ösztöndíj jár, amelynek egy része egyösszegű pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre a szakmai vizsga sikeres teljesítését követően.

Minden iskolában más a képzés?

Az egyes iskolai, helyi szakmai programok az óraszámok és a struktúra tekintetében némileg eltérhetnek egymástól, de a szakmai oktatásnak minden esetben meg kell felelnie a Képzési és Kimeneteli Követelményekben meghatározott tartalmaknak. Az új szakképzési rendszerben a duális képzőhely a szakképző intézménnyel közösen felel a szakmai vizsgára való felkészítésért. Az iskolák más és más duális partnerrel állnak kapcsolatban. Az iskola és a partner közötti megállapodás tartalmazza, hogy hány napot van a tanuló az iskolában és hány napot a duális partnernél. Az ágazati alapvizsgát követően a tanulók akár több időt tölthetnek a duális képzőhelyen, mint az iskolában. Technikumban az ötödik évfolyam már szinte csak a gyakorlatról szól.


Okleveles technikusképzés

A felsőoktatási intézménnyel közösen kidolgozott szakmai program alapján folytatott, emelt szintű szakmai tudást biztosító képzés azoknak a jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak ajánlott, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket. A tanulók a képzés megfelelő tanulmányi eredménnyel történt teljesítését követően egyenes úton, már megszerzett kreditekkel juthatnak be az adott egyetem szakirányú képzésébe.


Szakmák

Ács

Építőipar


Tovább

Faipari technikus

Fa- és bútoripar


Tovább

Festő, mázoló, tapétázó

Építőipar


Tovább

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Informatika és távközlés


Tovább

Kéz- és lábápoló technikus

Szépészet


Tovább

Kozmetikus technikus

Szépészet


Tovább

Oktatási szakasszisztens

Oktatás


Tovább

Szakképző iskolai képzések
Képzési idő: 3 év (nappali tagozatos képzés)
3 szakképzési évfolyam
Összefüggő szakmai gyakorlat: 10. évfolyam után 140 óra
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség.
Egészségügyi vizsgálat szükséges.
A felvételi eljárás során iskolánk szóbeli meghallgatást tart. A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak és a szóbeli meghallgatás során kapott
pontszámnak az összege alapján határozzuk meg. A jelentkezési lapra, kérjük, a választott szakma megnevezése mellett a tagintézmény kódot és a szakma belső kódját is feltüntetni. (pl.: 016 – 0326 – Ács)
Az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatot, felvételi elbeszélgetést az iskolában 2024. február 15. és március 15. között, értesítés szerint végezzük.
A tanulók mindhárom évfolyamon a közismereti tárgyakon kívül szakmai oktatásban részesülnek. A gyakorlati képzés 9. évfolyamon az iskola tanműhelyében, a további évfolyamokon gazdálkodó szervezeteknél (vállalkozásoknál, cégeknél,
mestereknél) folyik.
Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat is.

Építőipar ágazat
0326 - Ács (azonosító szám: 4 0732 08 01)
0324 - Burkoló (azonosító szám: 4 0732 06 03)
0323 - Festő, mázoló és tapétázó (azonosító szám: 4 0732 06 05) Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges!
0327 – Kőműves (azonosító szám: 4 0732 06 08)

Fa- és bútoripar ágazat
0321 - Asztalos (azonosító szám: 4 0722 08 01)

Kreatív ágazat
0328 - Divatszabó (azonosító szám: 4 0723 16 03)

Valamennyi szakmai képzés ösztöndíjas!

Technikumi képzések
Képzési idő: 5 év (nappali tagozatos képzés)
4. év végén előrehozott érettségi vizsga.
5. év végén érettségi vizsga és technikus képesítő vizsga
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
A felvételi pontszámot a
- magyar nyelv
- irodalom
- történelem
- matematika
- idegen nyelv
- digitális kultúra
tantárgyak osztályzatainak összegzése adja.
A felvételi eljárás során iskolánk szóbeli meghallgatást tart. A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak és a szóbeli meghallgatás során kapott pontszámnak az összege alapján határozzuk meg.
A jelentkezési lapon valamennyi tantárgy (földrajz, ének, kémia stb.) osztályzatát kérjük feltüntetni, pontegyenlőség esetén ezen osztályzatokból számított átlag határozza meg a sorrendet.
Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői vélemény alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk.

Fa- és bútoripar ágazat
0311 - Faipari technikus (azonosító szám: 5 0722 08 02)
egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Informatika és távközlés ágazat
0310 - Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus (azonosító szám: 5 0612 12 02)

Szépészet ágazat
0314 - Fodrász (azonosító szám: 5 1012 21 01)
0315 - Kozmetikus technikus (azonosító szám: 5 1012 21 03)
0316 – Kéz-és lábápoló technikus (azonosító szám: 51012 21 02)
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

Oktatás ágazat
0317 – Oktatási szakasszisztens (azonosító szám: 5 0188 25 01)

Kreatív ágazat
0312 - Dekoratőr (azonosító szám:5 0212 16 7)
0313 - Grafikus (azonosító szám: 5 0213 16 9)
Pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges!

A jelentkezőknél képességvizsga keretében további képességek, készségek meglétét is vizsgáljuk, egy tárgyábrázolási rajzi feladatot fekete-fehér technikával (választható technikák: ceruza, kréta, szén), egy színes kompozíciós feladatot (választható technikák: vízfesték, tempera, porpasztell kréta), és egy kreativitást felmérő feladatot kell megoldani.
Ezen kívül 3 db otthonról hozott munkát kell bemutatni.

A képességvizsga helye: Soproni SzC Handler Nándor Technikum, időpontja 2024. február
Elérhető pontszám:
- tárgyábrázolás (60 perc) 20 pont
- színes kompozíció (60 perc) 15 pont
- kreatív feladat (60 perc) 15 pont
- 3 db hozott munka 10 pont
Maximális pont: 60 pont

A felvételi sorrendet az érdemjegyekből számított pontszám alapján határozzuk meg. A képesség-vizsgán legalább 30 pontot elért jelentkezők vehetők fel a képzésre.


Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Handler Nándor Technikum

9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Telefon: +3699506490

E-mail: info@handler.hu

OM azonosító: 203051/016

Felnőttképzési nyilvántartás száma: 030740


2024Soproni SZC Handler Nándor Technikum