SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum

OM kód: 203051/016 | 9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Intézmény logo

Soproni SZC Handler Nándor Technikum

HírekKözérdekű adatoke-ÉvkönyvKRÉTA
Széchenyi 2020

Bemutatkozás

A Soproni SZC Handler Nándor Technikum bemutatása

A Soproni SZC Handler Nándor Technikum Sopron és környékének egyik legnagyobb létszámú, nagy hagyományokkal rendelkező szakképző intézménye. Az iskola története 1874-ig nyúlik vissza. Az iskola mindig Sopron és környékének iparos oktatását látta el, az iparosság mai napig tartó megbecsülésével és támogatásával.

Az elmúlt három évtizedben a város, a fenntartó támogatásával, pályázati források és a tanulók munkájának eredményeképpen bővült, szépült iskolánk. Átadásra került egy korszerű, új tanműhely, tíz új tanteremmel egy új épületszárnyat vehettek birtokukba tanulóink. Sor került a tetőtér egy részének beépítésére. 2010-ben régi terv valósult meg az aula átadásával. Ezek a beruházások sokat javítottak az oktatás körülményein, de ezen túl fontos az a pedagógiai eredmény is, amit a tanulók értékteremtő munkája jelentett. Az elmúlt években energetikai felújítás történt az iskola épületében és a tanműhelyben.

Iskolánk célja, hogy növendékeink felismerjék a bennük rejlő képességeket, és azt a megalapozott szakmaválasztás után továbbfejlesszék a közismereti és a szakmai képzés keretében, legyenek büszkék szakmájukra, a munka szeretete része legyen egyéni boldogulásuknak.

Célunk a korszerű szakképzés megvalósítása, a szakmai igényességre, nyitottságra való nevelés, a folyamatos továbbképzés belső igényének kialakítása.

El kívánjuk érni, hogy tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük értékeit, a társadalmi szokásokat, viselkedési normákat; legyen igényük az egészségmegőrző életvitelre.

Az iskola tanulóinak több mint fele bejáró vagy kollégista, sok növendékünk hátrányos helyzetű, ezért fontosnak tartjuk a szülői házzal való szoros együttműködést, a megfelelő életvitel kialakítását. Az osztályfőnöki munkát kiegészítő gondozói rendszert működtetünk az iskolapszichológus, a nevelési igazgatóhelyettes, kortárs és külső segítők részvételével.

Az iskola elképzeléseinek megvalósításához rendelkezésre áll a felkészült, képzett oktatói testület, a jól felszerelt iskola és tanműhely, valamint az oktatás területén működő támogató partnereink.

Az új szakképzési rendszerben iskolánkban építőipar, fa- és bútoripar, informatika és távközlés, kreatív, valamint szépészet ágazatban folyik az oktatás. Először ágazati alapoktatásban vesznek részt tanulóink, majd a sikeres ágazati alapvizsga után a duális partnerek bevonásával szakirányú oktatás keretében sajátítják el a választott szakma ismereteit.

Sok szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

Bemutatkozás

Partnereink

SZC logo

Soproni Szakképzési Centrum


Soproni SZC Handler Nándor Technikum

9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Telefon: +3699506490

E-mail: info@handler.hu

OM azonosító: 203051/016

Felnőttképzési nyilvántartás száma: 030740


2024Soproni SZC Handler Nándor Technikum